XS
SM
MD
LG
XL
İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI GENEL BAKIŞ

İnsan Kaynakları, insana saygı ve sürekli gelişim ilkesi ile çalışanlarının iş performanslarını üst düzeye taşıyacak bir çalışma ortamı sunan bir marka olmayı hedefler.

İnsan gücü alımlarını; Kurum stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirir. Verimli olmanın, motivasyon faktörleri ile ilişkili olduğuna inanarak fonksiyonel süreçlerini bu doğrultuda tasarlar.


Kurum stratejilerini çalışanlarının benimsemesi ve bağlılığı ile  hayata geçirebileceği bilinci ile hareket eder.İK Politikamız

 • Müşteri Odaklılık
 • Etkili İletişim Yönetimi
 • Sürekli Gelişim Anlayışı ile Değişim Yönetimi
 • Takım Çalışmasına Yatkınlık

Müşteri OdaklılıkOrganizasyon içinde ve/veya dışında, müşteri ihtiyaçlarını şirket çıkarlarını da koruyarak karşılayabilmek için onlara içtenlikle hizmet verme ve yardımcı olma isteği içerir.

Etkili İletişim Yönetimi; Kurum içerisinde/dışarısında kurulmuş olan ilişkilerin geliştirilebilir ve sürdürebilir olmasını hedefler.

Sürekli Gelişim Anlayışı ile Değişim Yönetimi; Kişinin; kendisi, çalışma arkadaşları, Birimi ve Kurumu için sürekli daha iyisinin arayışında olmasına olanak sağlar. Bu doğrultudaki; gelişim fırsatlarının sorgulanması için gerekli motivasyon ve isteği, iyileşmeye yönelik öneri sunmayı  ve  gelişim çalışmalarını destekler.

Takım Çalışmasına Yatkınlık; Başkalarıyla saygıya, paylaşıma ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurmayı, ekip arkadaşlarıyla hedeflere ulaşacak etkin işbirliğini kurabilmeyi ve kişisel hedeflerle takım hedefleri arasındaki dengeyi sağlar.KAR-BOY’de Seçme ve Yerleştirme

KAR-BOY ’deki seçme ve yerleştirme süreçleri  temel yetkinliklere ve görev bazlı yetkinliklere bağlı olarak doğru adayı doğru işe yerleştirmeyi amaçlar.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Mesleki Kişilik Envanteri
 • Referans Araştırması
 • Panel Görüşmesi

Gerçekleştirilen aşamaların temel amacı; kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir işe yerleştirme süreci gerçekleştirmektir. Uzun süreli iş birliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz işe alım süreçlerinde KAR-BOY  kurum kültürüne adayların uygun olmaları en az deneyim ve yetenekleri kadar önemli bir kriterdir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonrasında iş teklifi gerçekleştirilir.

Seçme ve yerleştirme süreçlerimizde kariyer portalları, iç ilan başvuru sistemi ve iç referans kaynaklarını kullanılır.

İç İlan Sistemi;

KAR-BOY  bünyesinde, boş pozisyonlar öncelikle iç kaynaklara başvurulmaktadır. Böylece çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunulmaktadır.


Arkadaşını Öner:

KAR-BOY  çalışanları, boş pozisyonlara kendileri başvuru yapabildikleri gibi, uygun olduğunu düşündükleri adayları da yönlendirebilmektedirler. Yönlendirilen her aday, standart işe alım süreçlerimize dahil olmaktadır.

KAR-BOY  markası olarak amacımız çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki anlamda kendilerini geliştirecekleri kaynaklar sunmak ve mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak çalışma ortamı yaratmaktır. KAR-BOY bünyesinde çalışmak isteyen her aday bizim için önemlidir. Her başvurunun doğru ve sağlıklı değerlendirilmesi kadar, başvuru yapan kişi ile olan iletişim sürecimize önem vermekteyiz.

Bu noktada; son iki yıldır “süreci yönetim şeklimiz” aracı olarak çalıştığımız kariyer siteleri tarafından ödüllendirilmiştir.

Kariyer.net tarafından yapılan değerlendirmeler ile; “İnsana Saygı Teşekkür Ödülü”,

Secret CV tarafından yapılan değerlendirmeler ile; “İK’ nın Yıldızları”

ödülleri 2 yıldır yapılan çalışmamızı taçlandır maktadır.KAR-BOY’de Eğitim ve Geliştirme

KAR-BOY bünyesinde; yetkinlik gelişimi bazlı eğitim ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Eğitim  ihtiyaçlar hem dış kaynak hem de konusunda uzman Kurum içi eğitmenlerimiz ile desteklenmektedir.

Eğitimlerimiz çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacı ile tasarlanmaktadır. Yetkinliklerinin geliştirilmesi, gelişim sürecine paralel performansın arttırılması ve nihayetinde temel hedeflerimizden biri olan iç ve dış müşteri memnuniyetinin arttırılması eğitimlerimizin en temel amacıdır. Bu süreçte danışmanlık firmalarından destek almak ile birlikte bir diğer önem verdiğimiz nokta kendi iç eğitmenlerimizi yetiştirmek ve kurum bünyemize katmaktır.


KAR-BOY’de Performans

KAR-BOY çalışanları bireysel hedeflerini gerçekleştirerek kurumsal hedefleri desteklemeyi amaçlarlar.

Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi, ölçülebilir hedeflerle yönetim anlayışı benimsenerek dönemsel olarak ve yılda iki defa uygulanır.

Değerlendirme sonuçları; KAR-BOY çalışanlarının eğitim gereksinimleri, kariyer planları ve performansa dayalı ödüllendirmeler etkilemektedir.

KAR-BOY bünyesinde başarısını kanıtlayan çalışanlarımız; bu başarısının sürekliliğini ortaya koyması ile terfi ve ödüllendirme sürecine dahil olurKAR-BOY’de Takdir ve Ödüllendirme

Çalışanların şirkete bağlılığını güçlendiren bu süreç ile KAR-BOY ’de ödüllendirme kültürünü oluşturmak esastır.

KAR-BOY ’de ödüllendirme kültürünü oluşturarak, çalışanlarımızı takdir ve teşvik etmek birlikte çalışanların şirkete bağlılığını güçlendirecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayarak takdir ve ödüllendirme sürecimizi kurguluyoruz.

Günlük hayattan yola çıkarak çalışanlarımızı nasıl mutlu edebiliriz düşüncesi ile ödül ve tekdir sistemimizi tasarlıyoruz. KAR-BOY ’de verilen her türlü ödül; verilme nedeni, sunuluş şekli ile en ince ayrıntısına kadar tasarlanır ve kurum kültürüne uygun bir şekilde sunulur. Çalışanımızı tanımak, özel hissettirmek, motive etmek ve sürdürülebilir bir iş gücü sağlamak sistemimizin odak noktasını oluşturmaktadır.

 • Fikrini İnşa Et Ödülü
 • Müşteri Memnuniyeti Ödülü
 • Kıdem Ödülü


Ücret ve Yan Haklar

KAR-BOY ’lilerin ücret ve yan hakları belirlenirken yetkinlikleri, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitimleri ve iş tecrübelerini dikkate alınmaktadır.

Yılda 1 kez yapılan ücret artışlarında, enflasyon gelişimi, sektör ücret verileri, performans değerlendirme sonuçları dikkate alınarak rekabetçi ücret yapısı sağlanmaktadır.  KAR-BOY ’de ücret artış süreci aynı zamanda performansa dayalı süreçler göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Performans değerlendirme sürecinde kazanılan başarıya ve şirketin finansal hedef gerçekleştirmesine bağlı olarak objektif kriterlerle ölçülen  prim sisteminden KAR-BOY ’liler yararlanabilmektedir. Ücret paketimiz maaş, prim, yemek kartı, yol yardımı, pozisyon bazlı şirket telefonu ve şirket aracı sağlamasının yanı sıra çalışanlarımızın istekleri doğrultusunda avans imkanını kapsamaktadır.

İZİN UYGULAMASI

Doğum Günü İzni;

KAR-BOY  Ailesi özeldir. Aile fertlerimiz, bizim için de anlamlı olan doğum günlerine özel olarak 1 gün izinlidir ve her yıl adına, “Hatıra Ormanımızda” bir fidan dikilir.

İzin ve Devamsızlık Süreçleri;


KAR-BOY  çalışanları; mevzuatın belirlediği tüm izin haklarına sahiptir. İlave olarak, Kurum’ a özel mazeret  izni uygulamamız bulunmaktadır.

Ücretli izinlerimiz ise;

1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.

Çalışmalarımız haftanın 5,5 günü yürütülmektedir.KAR-BOY’de Yaşam

Belirli periyotlarla düzenlediğimiz çalışanlarımıza özel organizasyonlarımız bulunmaktadır.  Bu organizasyonların bir kısmına ailelerimizi de dahil ederek KAR-BOY  Ailesini tamamlıyoruz.


Birbirimize bağlılık KAR-BOY’ imizde var…

KAR-BOY ; İnsan Kaynakları fonksiyonlarındaki bireysel işlevlerimizi takip edebileceğimiz ve aynı zamanda da serbest sosyal paylaşımlarımızı yapabileceğimiz Kurum içi web tabanlı bir paylaşım platformudur.KAR-BOY Toplum Gönüllüleri;

KAR-BOY  çalışanlarından oluşan “KAR-BOY Sosyal Sorumluluk Kulübü”, Kurumumuzun topluma katkı ilkesini çalışanlar düzeyinde yaygınlaştırmak, bilgi, beceri ve deneyimlerinin topluma ulaşmasını sağlamak amacıyla bir araya gelen gönüllü bir çalışma grubudur.

“Sen olmadan bir eksiğiz” sloganıyla çalışmalarını sürdüren KAR-BOY  Sosyal Sorumluluk Kulübü; eğitim, sağlık, çocuklar ve çevre alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerinin planlama ve organizasyonunu, proje liderleri ve ekipleri aracılığıyla hayata geçirmektedir.

KAR-BOY Sosyal Aktivite Kulübü;

Genç ve dinamik bir kadro ile faaliyet gösteren KAR-BOY  bünyesinde; sosyalleşme, iş ortamı dışındaki etkinlik ve faaliyetlere öncülük etmeye gönüllü bir grup gönüllü arkadaşımızın oluşturduğu kulübüz.

İş ortamı dışında zaman geçirmeye istekli çalışma arkadaşlarımız için özel etkinliklerin planlama ve organizasyonunu, proje liderleri ve ekipleri aracılığıyla hayata geçirilmektedir.{alanbaslik}
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım